Osteopati

Osteopati är en manuell terapimetod, vilket innebär att osteopaten främst undersöker och behandlar dysfunktioner i det muskuloskeletala systemet (rörelseapparaten). Utgångspunkten är att se kroppen som en helhet, där rörelseapparaten, cirkulationen och nervsystemet ingår i ett dynamiskt samarbete. Inom osteopatin lägger vi också stor vikt vid livstilsfaktorer för att förebygga ohälsa.

Innan behandling vid första besöket kartlägger vi din skade-och sjukdomshistorik och gör en fysisk undersökning som innefattar medicinska, neurologiska, mekaniska och ortopediska tester. Har du röntgenutlåtande osv är det bra att ta med dem.

Osteopater verksamma i Sverige behandlar alla över åtta år som inte har sjukdomssymtom som bör behandlas med mediciner eller kirugi.

Osteopatibehandlingen innefattar en rad olika massage-mobiliserings- och manipulationstekniker. Bland annat används artikulering/mobilisering som är en rytmisk teknik som gör leder och ligament smidiga. Med MET (muscle energy technique) placeras en eller flera leder i specifika positioner och patienten får hålla emot med ett konstant tryck. Tekniken öka ledens rölighet och musklers smidighet.

Osteopati är bland annat effektiv vid:

-ryggbesvär
-nackbesvär
-spänningshuvudvärk
-muskel-och ledvärk
-stressrelaterade besvär


Pris Osteopati  1000 kr

Ring tel: 070 429 4609  eller
maila mig
carolinefrost.osteopat@gmail.com
om en tid.
Om avbokning sker mindre är 24 timmar före behandling utgår full avgift.