Om mig

Jag är utbildad som D.O. på British College of Osteopathic Medicine, London, 1989-1993 och blev legitimerad Osteopat i UK 1999. Osteopatiutbildningen bestod av fyra års heltidsstudier. Jag har också genomfört en masters i osteopati (MSc) genom Osteopathie Schule Deutschland/ Dresden International University.

Jag är också KBT-terapeut (kognitiv beteendeterapeut) efter att ha genomfört Steg 1 (grundutbldning) i KBT-kognitiv beteendeterapi år 2012. KBT-utbildningen är godkänd av Socialstyrelsen och motsvarar den av "Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier" fastställda normen för grundutbildningen. Jag har även en fil.kand. i biologi.

I England jobbade jag på ett hälsocenter i Bethnal Green, London, tillsammans med andra osteopater. Jag samarbetade också med den lokala vårdcentralen där jag erbjöd osteopatiska behandlingar via motsvarigheten till landstinget i Storbritannien. Jag arbetade också som volontär på OCC (osteopathic centre for children) under en tid. År 2004 flyttade jag till Sverige från Storbritannien och min osteopati- och kbt-mottagning är baserad i centrala Stockholm.

Ett intresse att jobba med patienter med långvarig smärta har växt under åren och var en av anledningarna till att jag bestämde mig till att vidareutbilda mig till kbt terapeut.

Sedan 1985 har jag praktiserat meditation och mindfulness, något som också har bidragit på ett positivt och konstruktivt sätt till mitt sätt att arbeta.

Jag är ansvarsförsäkrad och är medlem i Svenska Osteopatförbundet samt Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier.