Kognitiv Beteende Terapi

Kbt, kognitiv beteendeterapi utgår från att mänskliga problem har sitt
ursprung i hur individen ser på sig själv och sin omgivning, så kallat kognitiv perspektiv, och hur individen reagerar på miljön, beteendeperspektiv.

Det antas att människans tankar, känslor och beteende ömsesidigt styr och påverkar varandra.

Till exempel kan negativa tankar som "jag är värdelös" bidrar till nedstämdhet och beteenden som att man dra sig undan och blir passiv.

Kbt inriktas på att förändra de tankemönster och beteende som håller kvar och förvärrar problemet.  

Innan behandlingen startar görs en noggrann analys för att identifiera problemen. Med detta som grund sätter vi upp ett mål för behandlingen och kommer överens om ett behandlingsprogram.

Arbetssättet är strukturerat och koncentreras på handling.

Fokus ligger huvudsakligen på faktorer som utlöser och bevarar problemen i här-och-nu-situationen. I samarbete med varandra diskuterar vi möjliga tillvägagångssätt för att komma tillrätta med svårigheterna.

Du får lära dig olika sätt att hjälpa dig själv som du kan använda i framtiden. Under behandlingen får du lära dig att pröva och träna nya beteenden och nya tankesätt. Genom mer kunskap om dig själv och genom träning kan du förändra de tankar, känslor och beteenden som hindrar dig i vardagen och hitta nya sätt att handskas med svårigheter.

Kbt är bland annat effektivt vid:

-hantering av långvarig smärta
-stress-relaterade problem
-att komma igång med att rör på sig


Pris KBT  950 kr

Ring tel: 070 429 4609 för en tid
eller maila mig
carolinefrost.osteopat@gmail.com  om en tid.
Om avbokning sker mindre är 24 timmar före behandling utgår full avgift.